Pašvaldība, visā Latvijā

Drukāt

Balvu novada pašvaldība, Balvu pagasta pārvalde

Naudaskalns, "Pagastmāja", Balvu p., Balvu n., LV-4561
Pašvaldība

Balvu novada pašvaldība, Bērzkalnes pagasta pārvalde

Bērzkalne, Ūdru 1, Bērzkalnes p., Balvu n., LV-4590
Pašvaldība

Balvu novada pašvaldība, Bērzpils pagasta pārvalde

Bērzpils, Dārza 27, Bērzpils p., Balvu n., LV-4576
Pašvaldība

Balvu novada pašvaldība, Briežuciema pagasta pārvalde

Grūšļeva, "Gaismas", Briežuciema p., Balvu n., LV-4595
Pašvaldība

Balvu novada pašvaldība, Krišjāņu pagasta pārvalde

Krišjāņi, Jaunatnes 3, Krišjāņu p., Balvu n., LV-4574
Pašvaldība

Balvu novada pašvaldība, Lazdulejas pagasta pārvalde

Egļuciems, "Administratīvā ēka", Lazdulejas p., Balvu n., LV-4592
Pašvaldība

Balvu novada pašvaldība, Tilžas pagasta pārvalde

Tilža, Brīvības 3a, Tilžas p., Balvu n., LV-4572
Pašvaldība

Balvu novada pašvaldība, Vectilžas pagasta pārvalde

Vectilža, Melderu 2, Vectilžas p., Balvu n., LV-4571
Pašvaldība

Balvu novada pašvaldība, Vīksnas pagasta pārvalde

Vīksna, "Mieriņi", Vīksnas p., Balvu n., LV-4580
Pašvaldība

Bauskas novada pašvaldība, Brunavas pagasta pārvalde

Ērgļi, "Ērgļi", Brunavas p., Bauskas n., LV-3907
Pašvaldība

Bauskas novada pašvaldība, Ceraukstes pagasta pārvalde

Ceraukste, "Tautas nams", Ceraukstes p., Bauskas n., LV-3908
Pašvaldība

Bauskas novada pašvaldība, Dāviņu pagasta pārvalde

Dāviņi, Raiņa 1, Dāviņu p., Bauskas n., LV-3929
Pašvaldība

Bauskas novada pašvaldība, Vecsaules pagasta pārvalde

Vecsaule, "Pagastmāja", Vecsaules p., Bauskas n., LV-3932
Pašvaldība